1

Ordinul nr. 176 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări publicat în Monitorul oficial nr. 396-397 din 12.10.2018.

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377590