1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Ordinul nr. 177 din 09.10.2018 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european publicat în Monitorul oficial nr. 396-397 din 12.10.2018.