1. Principala
  2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  3. МИНИСТЕРСКИЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ
  4. Ordinul nr. 177 din 09.10.2018 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european publicat în Monitorul oficial nr. 396-397 din 12.10.2018.
  1. Principala
  2. LEGISLAȚIE
  3. ACTE MINISTERIALE ȘI DEPARTAMENTALE
  4. Ordinul nr. 177 din 09.10.2018 cu privire la aprobarea formularului standard al Documentului unic de achiziții european publicat în Monitorul oficial nr. 396-397 din 12.10.2018.