1

Ordinul nr. 36 din 21 februarie 2019 a Ministerului Finanțelor privind modificare Ordinului MF nr. 193 din 27 noiembrie 2018 cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale.

https://tender.gov.md/sites/default/files/sites/default/files/atasamente/comunicate/ordin_36_21.02.2019_de_modificare_ordin_193.pdf