1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Poate autoritatea contractantă accepta certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de stat, dacă certificatul constată prezența datoriilor?

Poate autoritatea contractantă accepta certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de stat, dacă certificatul constată prezența datoriilor?

Certificatul poate fi acceptat de către autoritatea contractantă, dacă operatorul economic prezintă dovezi că plata este eșalonată sau dacă operatorul economic prezintă dovada achitării datoriei.

Updated on December 27, 2018