1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Poate autoritatea contractantă accepta certificatul privind lipsa sau existența datoriilor la Bugetul de stat, dacă certificatul constată prezența datoriilor?