1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Se permite acordarea avansului Operatorului Economic?

Se permite acordarea avansului Operatorului Economic?

Potrivit art. 66 alin. (5) al Legii nr. 181 din 25.07.2014 privind finanțele publice şi responsabilității bugetar-fiscale, se interzice încheierea de către autoritățile/instituțiile bugetare a contractelor cu efectuarea plăților anticipate (avans) pentru achiziționarea mărfurilor, serviciilor și lucrărilor, cu excepția:

    1. lucrărilor de construcții și reparații capitale, a căror valoare nu depășește 10 la sută din limita anuală stabilită pe obiectiv în scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, în cazul în care contractele de antrepriză încheiate între beneficiari și antreprenori prevăd astfel, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volume de lucrări executate efectiv pe parcursul anului de gestiune, 
    2. mărfurilor, serviciilor și lucrărilor care nu cad sub incidența Legii privind achizițiile publice.
Updated on August 10, 2021