1

Spuneți vă rog procedurile de negociere fără publicare cum le facem?

Procedurile de negociere fără publicare se fac fără inițierea procedurii prin sistemul MTender. În sistem se publică procesul-verbal și contractul.