1

Unde pot fi găsite codurile CPV?

Codurile CPV pot fi găsite pe pagina web a Agenției Achiziții Publice, rubrica CPV https://tender.gov.md/ro/cpv-ro.