1

Unde se depune o contestație?

Conform art. 83 al Legii 131/2015 privind achizițiile publice, contestațiile se depun la Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, în termenii stabiliți de prezentul articol.