1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Unde și în cât timp se publică darea de seamă privind procedura de achiziție publică?

Unde și în cât timp se publică darea de seamă privind procedura de achiziție publică?

Conform Legii Nr. 131 din 03.07.2015 / MODIFICAT LP319 din 30.11.18, MO480-485/14.12.18 art.804; în vigoare 14.12.18

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377937

Articolul 78. Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică
(1) Darea de seamă privind procedura de achiziţie publică, precum şi darea de seamă privind anularea procedurii de achiziţie publică sînt întocmite de către autoritatea contractantă şi sînt publicate în Buletinul achizițiilor publice nu mai tîrziu de data încheierii contractului sau de data emiterii deciziei de anulare a procedurii de achiziţie publică.

Updated on August 10, 2021