1

Valoarea estimată a achiziției include TVA?

Calcularea valorii estimative a unui contract se bazează pe valoarea spre plată fără taxa pe valoare adăugată, estimată de către autoritatea contractantă, conform prevederilor art. 3 (1) al Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice.