1. Principala
  2. Ghid tehnic pentru Cumpărători ( Autoritățile Contractante )
  3. 10. Acțiunile Autorității Contractante pe parcursul desfășurării unei proceduri

10. Acțiunile Autorității Contractante pe parcursul desfășurării unei proceduri

1. După publicarea procedurii, Autoritatea Contractantă urmărește tenderul pe parcursul perioadei de actualizare. În cazul apariției unor întrebări, este necesar să fie oferit răspuns pentru că, în caz contrar, procedura trece în statut „Suspendat” și nu trece la etapa următoare.

Dacă tender a primit statutul de „Suspendat”, trebuie să fie oferit răspuns la toate întrebările (doar 1 răspuns la o întrebare) din rubrica Clarificări. Data limita a termenului de solicitare clarificări se prelungește cu 2 zile din data oferirii răspunsurilor (Întârzierea răspunsului cu 3 zile = +5 zile la clarificări (3+2), respectiv si depunerea ofertelor va fi +5). Data limita a termenul de depunere a ofertelor se stabilește conform numărului de zile stabilit inițial pentru aceasta din momentul datei limite noi a termenului de solicitare a clarificărilor.

De asemenea în perioada de actualizare este disponibilă redactarea procedurii și sunt permise următoarele modificări:
– adăugarea altor documente sau înlocuirea documentelor încărcate anterior;
– majorarea termenilor (este necesar să măriți proporțional primele două perioade);
– modificarea denumirii/descrierii loturilor.

Modificarea procedurii în ultimele 24 de ore din perioada de clarificare duce la o creștere automată a termenilor (perioada de clarificări, perioada de depunere a ofertelor, licitației).

Alte modificări (valoarea bugetului, cantitatea de produse, adăugarea sau eliminarea loturilor, modificările din perioada de necesitate, micșorare termenilor, pasul minim de micșorare a ratei de licitație, etc.) nu sunt posibile după publicarea procedurii. Dacă este necesară modificarea acestora, va fi necesar anularea procedurii și publicarea ei din nou.

2. Perioadele de propunere a ofertelor și licitației parcurg fără participarea Autorității Contractante și nu necesită implicarea acesteia.

Dacă după finalizarea „Perioadei de depunere”, starea ofertei devine „Achiziția nu a avut loc”, acest lucru indică faptul că nu au fost încărcate oferte în sistem pentru acest tender.

Important: în cazul în care procedura de achiziție este prevăzută cu etapa de licitație electronică pentru micșorarea ofertei la o dată și oră anumită, și Dvs. vizualizați oferta (una singură !) mai devreme de data licitației electronice, rezultă că a fost depusă doar o singură ofertă de un singur participant și în lipsa concurenței, licitația electronică nu va avea loc. Îndată după finalizarea perioadei de depunere a ofertelor, procedura automat trece la etapa de Evaluare.

3. Dacă tenderul trece în statut “Evaluare”, rezultă că ofertele depuse de Operatorii Economici au fost deschise de Baza Centrală de Date SIA RSAP MTender și pot fi analizate de grupul de lucru pe pagina lotului în secția “Calificarea participanților”.

4. Pentru a vizualiza pachetul de documente și apariția butoanelor pentru Recunoaștere învingător și Descalificare, inițial, este necesar de accesat butonul Pentru considerare.

După accesarea butonului, este necesar de a actualiza pagina pentru sincronizare și apariția butoanelor respective. Etapa respectivă este necesar de realizat pentru fiecare participant în parte. 

5. După ce grupul de lucru ia o decizie privitor la calificarea participanților, se indică învingătorul procedurii în sistem accesând butonul “Recunoaște-l învingător”. Pentru a finisa operațiunea, este obligatoriu de completat motivul deciziei, de asemenea sistemul oferă posibilitatea încărcării unor documente la dorința AC.

6. Imediat după confirmarea motivului pe pagina lotului apare butonul “Confirmă decizia” care este necesar de accesat pentru a trece la etapa următoare.

Important: Pentru ca butonul Confirmă decizia să apară este necesar ca participantul să aibă statut În considerare sau să fie desemnat Învingător. Dacă acesta este descalificat, butonul nu apare

7. Vă atragem atenția că atunci când procedura trece la etapa de Evaluare, autoritatea contractantă poate solicita documente suplimentare, pe care agentul economic le poate transmite la adresa electronică.

8. În cazul unei contestații depuse la ANSC care obligă Autoritatea Contractantă să evalueze ofertele repetat, sau în cazul în care ofertele au fost anulate pentru a fi analizate toate ofertele, există posibilitatea anulării deciziei și revenirea la etapa de evaluare a participanților accesând butonul „Anularea deciziei”.

Trebuie să indicați un motiv și să încărcați documentul cu explicații.

În plus, același participant trebuie să fie descalificat.

prin selectarea motivului descalificării din lista de mai jos:

Astfel, participantul va primi statutul: Anulat

iar când dați clic pe dosarul (mapa) participantului, puteți vedea informațiile care au fost introduse de Client și anume: Motiv și Documente, dacă au fost încărcate în etapa de Descalificare:

După finalizarea fiecăreia dintre aceste acțiuni în succesiune, va fi posibilă evaluarea suplimentară a participanților rămași.

Important! când faceți click pe buton, trebuie să așteptați până când sistemul analizează și acceptă acțiunea Вvs. Pagina nu poate fi părăsită și actualizată în acest moment. Trebuie să așteptați răspunsul sistemului.

Updated on July 11, 2023