1. Principala
  2. Pentru Cumpărători
  3. 10. Acțiunile Autorității Contractante pe parcursul desfășurării unei proceduri

10. Acțiunile Autorității Contractante pe parcursul desfășurării unei proceduri

1. După publicarea procedurii Autoritatea Contractantă urmărește tenderul pe parcursul perioadei de actualizare. În cazul apariției unor întrebări este necesar să fie oferit răspuns pentru că în caz contrar procedura trece în statut “suspendat” și nu trece la etapa următoare.
De asemenea în perioada de actualizare este disponibilă redactarea procedurii și sunt permise următoarele modificări:
– adăugarea altor documente;
– majorarea termenilor (este necesar să măriți proporțional primele două perioade);
– modificarea denumirii a procedurii/loturilor.

2. Perioadele de propunere a ofertelor și licitație parcurg fără participarea Autorității Contractante și nu este necesară implicarea acesteia.

3. Dacă tenderul trece în statut “Evaluare”, rezultă că ofertele depuse de Operatorii Economici au fost deschise de baza centrală de date SIA RSAP MTender și pot fi analizate de grupul de lucru pe pagina lotului în secția “Calificarea participanților”.


4. În dependență de criteriul de evaluare selectat documentele Operatorilor Economici se vor deschide diferit. Criteriul de evaluare „Prețul cel mai scăzut” va deschide tot pachetul de documente doar al participantului cu cel mai mic preț iar în cazul selectării altui criteriu, toate ofertele încărcate vor fi vizibile din momentu trecerii tenderului în statut calificare.

5. După ce grupul de lucru ia o decizie privitor calificarea participanților, se indică învingătorul procedurii în sistem accesând butonul “Recunoaște-l învingător”. Pentru a finisa operațiunea este obligatoriu de completat motivul deciziei, de asemenea sistemul oferă posibilitatea încărcării unor documente la dorința AC.

6. Imediat după confirmarea motivului pe pagina lotului apare butonul “Confirmă decizia” care este necesar de accesat pentru trece la etapa următoare.

7. După confirmarea deciziei puțin mai jos pe pagină apar butoanele de adăugare a Documentelor de calificare și de Creare a contractului. Respectiv AC în caz de necesitate poate încărca careva documente suplimentare care trebuie să fie publice. Iar după poate trece la crearea contractului care la moment se face separat de procedură conform instrucțiunii.

8. În cazul unei contestații depuse la ANSC care obligă Autoritatea Contractantă să evalueze ofertele repetat este posibilitatea anulării deciziei și revenirea la evaluarea participanților accesînd butonul „Anularea deciziei”. Se indică motivul, se încarcă un document iar după confirmare sistemul revine la punctul 5.


Updated on November 30, 2019