1. Principala
  2. Pentru Cumpărători
  3. 10. Acțiunile Autorității Contractante pe parcursul desfășurării unei proceduri

10. Acțiunile Autorității Contractante pe parcursul desfășurării unei proceduri

1. După publicarea procedurii, Autoritatea Contractantă urmărește tenderul pe parcursul perioadei de actualizare. În cazul apariției unor întrebări, este necesar să fie oferit răspuns pentru că, în caz contrar, procedura trece în statut „Suspendat” și nu trece la etapa următoare.

Dacă tender a primit statutul de „Suspendat”, trebuie să fie oferit răspuns la toate întrebările din rubrica Clarificări. În dependență de câte zile a fost întârziat răspunsul, perioada de clarificare și perioada de depunere a ofertelor vor fi majorate cu un astfel de număr de zile.


De asemenea în perioada de actualizare este disponibilă redactarea procedurii și sunt permise următoarele modificări:
– adăugarea altor documente sau înlocuirea documentelor încărcate anterior;
– majorarea termenilor (este necesar să măriți proporțional primele două perioade);
– modificarea denumirii procedurii/loturilor.

Modificarea procedurii în ultimele 24 de ore din perioada de clarificare duce la o creștere automată a termenilor (perioada de clarificări, perioada de depunere a ofertelor, licitației).

Alte modificări (valoarea bugetului, cantitatea de produse, adăugarea sau eliminarea loturilor, modificările din perioada de necesitate, micșorare termenilor) nu sunt posibile după publicarea procedurii. Dacă este necesară modificarea acestora, va fi necesar anularea procedurii și publicarea ei din nou.

2. Perioadele de propunere a ofertelor și licitației parcurg fără participarea Autorității Contractante și nu necesită implicarea acesteia.

Important: dacă după finalizarea „Perioadei de depunere”, starea ofertei devine „Achiziția nu a avut loc”, acest lucru indică faptul că nu au fost încărcate oferte în sistem pentru acest tender.

3. Dacă tenderul trece în statut “Evaluare”, rezultă că ofertele depuse de Operatorii Economici au fost deschise de Baza Centrală de Date SIA RSAP MTender și pot fi analizate de grupul de lucru pe pagina lotului în secția “Calificarea participanților”.


4. În dependență de criteriul de evaluare selectat, documentele Operatorilor Economici se vor deschide diferit. Criteriul de evaluare „Prețul cel mai scăzut” va deschide tot pachetul de documente doar al participantului cu cel mai mic preț. Pentru restul participanților cu statutul „În așteptare” – pachetul de documente poate fi ascuns sau doar o parte din documente pot fi ascunse. Tehnic, dacă se dorește evaluarea tuturor ofertelor comerciale, este necesar să fie descalificați temporar toți OE, să se actualizeze pagina, după care absolut toate documentele încarcate se vor deschide în sistem. Iar în cazul selectării altui criteriu, toate ofertele încărcate vor fi vizibile din momentu trecerii tenderului în statut Calificare.

5. După ce grupul de lucru ia o decizie privitor la calificarea participanților, se indică învingătorul procedurii în sistem accesând butonul “Recunoaște-l învingător”. Pentru a finisa operațiunea, este obligatoriu de completat motivul deciziei, de asemenea sistemul oferă posibilitatea încărcării unor documente la dorința AC.

6. Imediat după confirmarea motivului pe pagina lotului apare butonul “Confirmă decizia” care este necesar de accesat pentru a trece la etapa următoare.

7. După confirmarea deciziei, puțin mai jos pe pagină apar butoanele de adăugare a Documentelor de calificare. Respectiv, AC în caz de necesitate poate încărca careva documente suplimentare care trebuie să fie publice.

8. În cazul unei contestații depuse la ANSC care obligă Autoritatea Contractantă să evalueze ofertele repetat, sau în cazul în care ofertele au fost anulate pentru a fi analizate toate ofertele, există posibilitatea anulării deciziei și revenirea la etapa de evaluare a participanților accesînd butonul „Anularea deciziei”. Se indică motivul, se încarcă un document, iar după confirmare sistemul revine la punctul 5.

Erorii procedurii de achiziție

Eroarea dată apare la indicarea greșită a perioadelor pentru clarificări sau pentru depunderea ofertelor. Este necesar de a verifica aceste perioade, precum și ora indicată. Este important ca perioada contractului să nu coincidă cu data de încheiere a perioadei de depunere a ofertei sau să nu înceapă înainte de încheierea acestuia.

Eroarea apare dacă este indicată greșit Perioada de livrare la loturi. Este necesar de verificat ca perioadele de livrare să fie cuprinse în perioada de disponibilitate a bugetului.

Eroare la indicarea Valorii pasului minim. Este necesar la fiecare lot de verificat ca Valoarea pasului minim să nu fie egal cu 0.

Eroarea apare la indicarea greșită a codurilor CPV. În cadrul unei proceduri poate fi doar un singur cod CPV de gradul 2 (XXX00000-Y), adică primele 3 cifre trebuie sa coincidă la toate loturile.

În cazul dat, suma loturilor este mai mare decît valoarea estimativă a bugetului. Este necesar de calculat corect suma loturilor.

Eroarea apare la indicarea greșită a Cantităților. Este necesar de verificat la toate pozițiile să fie indicat corect cantitățile, fără litere și cu utilizarea punctului în loc de virgulă.

Updated on October 20, 2020