1. Principala
  2. Pentru Cumpărători
  3. 9. Cum publicăm o procedură de achiziție.

9. Cum publicăm o procedură de achiziție.

Pentru publicarea unei proceduri de achiziție:

A. Cabinet- Planuri și buget- Buget

B. Accesați butonul “Creează o linie de buget”

C. Completați toată informația obligatorie și tastați butonul “Salvează” jos pe pagină

Atenție: Perioada de necesitate se începe din momentul publicării procedurilor pentru aceste bunuri/servicii/lucrări și se finisează la momentul ultimii livrări. Codul CPV se indică din grupa a II-a EX: (XXX00000-Y).

D. După completarea bugetului, adăugați sursa de finanțare, în cazul cînd dispuneți de mai multe surse ele se adaugă consecutiv.

Completați spațiile și accesați butonul “Salvează”

E. Sursa de finanțare indicată apare direct sub denumirea proceduri. Din momentul ce adăugați o sursă de finanțare devine activ butonul “Creează plan de achiziție”.

F. Accesați butonul “Creează plan de achiziție”, selectați tipul procedurii și confirmați alegerea pentru a trece la pasul următor.

Completați informațiile cerute, adăugați “Alocarea bugetară” și accesați butonul “Trimite”. 

Atenție: Data stabilită pentru începerea procedurii- se indică doar luna orientativă. În caz că aveți mai multe surse de finanțare, accesați + și selectați fiecare sursă în parte.

G. Următoarea pagină care s-a deschis este confirmarea că a-ți creat cu succes Planul de achiziții.

Atenție: Pentru a găsi planul publicat accesați Cabinet- Planuri și buget- Planuri. Iar pentru a continua publicarea procedurii accesați butonul “Creează anunț de participare” și urmați pașii de completare.

H. Crearea Anunțului de participare se face direct din pagina planului accesînd butonul respectiv sau în cazul că planul a fost elaborat mai devreme Dvs. accesați Cabinet – Planuri și buget – Planuri și la fel găsiți butonu “Creează Anunț de participare” în drept cu planul publicat.

I. Indiferent de tipul procedurii (Achiziție de valoare mică, COP sau LP) se v-a deschide un formular comun în care Dvs. indicați toate detaliile despre procedura care urmează să fie publicată. (Descriere, documente anexate, perioadele procedurii și loturile/pozițiile acesteia)

Atenție: Accesînd butonul “Încărcați” Dvs. selectați din calculator documentele pregătite care trebuie anexate la procedură.

Î. Indicați perioadele (data și ora) tenderului, sistemul vă sugerează termenii minimi care pot fi indicați, însă Dvs. vă conformați legii. În cazul procedurilor COP bunuri/servicii – licitația electronică este obligatorie și bifa este pusă de sistem, iar în cazul procedurilor de valoare mică, COP lucrări sau LP, licitația electronică este la discreția cumpărătorului. De asemenea selectați criteriul de evaluare. Dacă procedura presupune prezența licitației electronice, atunci numărul loturilor în această procedură nu trebuie să depășească 86.

Atenție: Criteriul de evaluare selectat influețează metoda de deschidere a documentelor încărcate de Operatorii Economici. Criteriul de evaluare „Prețul cel mai scăzut” va deschide tot pachetul de documente doar al participantului cu cel mai mic preț iar în cazul selectării altui criteriu, toate ofertele încărcate vor fi vizibile din momentu trecerii tenderului în statut calificare. În cazul unei proceduri pentru mai multe bunuri aveți posibilitatea să creați un document Excel și automat să încărcați loturile folosind documentul din calculator. Modelul documentului Excel îl obțineți făcînd click pe butonul “Încărcați loturi din Excel”. Metoda de completarea a documentului Excel o puteți vizualiza mai jos.

J. Completarea loturilor se face conform listei produselor/lucrărilor care urmează să fie procurate. Suma valorilor estimative a tuturor loturilor nu trebuie să fie mai mare de bugetul preconizat. Perioada de livrare trebuie să se includă obligatoriu în perioada de disponibilitate a bugetului.

K. Este obligatoriu la fiecare lot să fie indicat măcar un obiect al achiziției, cantitatea, unitatea de măsură și CPV-ul acestuia. CPV-ul poate fi detaliat, însă trebuie să facă parte din grupa codului CPV indicat la crearea planului.

L. După completarea tuturor loturilor accesați butonul “Anunțați achiziția” și achiziția Dvs. se va publica. În cazul completării incomplete sau incorecte sistemul va afișa o eroare.

Metoda de completarea a documentului Excel

1. Descărcați modelul de document Excel de pe pagina completării Anunțului de participare.

2. După salvarea documentului în calculator îl deschideți și începeți completarea acestuia:

2.1 În caz că aveți mai multe poziții într-un lot, se indică toate consecutiv în document, iar Nr. Lot trebuie să fie similar la toate pozițiile și valoarea estimativă a lotului de asemenea.

2.2 Unitatea de măsură se alege cu ajutorul indicilor care sunt afișați în colțul de jos-dreapta pe pagina documentului.

  1. După completarea documentul, salvăm modificările și încărcăm loturile accesînd butonul “Încărcați loturi din Excel” – “Încărcați fișierul Excel”
  1. După încărcarea loturilor verificați corectitudinea informației afișate și publicați procedura.
Updated on November 29, 2019