1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Are dreptul autoritatea contractantă să modifice cantitatea de bunuri la momentul adjudecării contractului?

Are dreptul autoritatea contractantă să modifice cantitatea de bunuri la momentul adjudecării contractului?

La momentul adjudecării contractului, autoritatea contractantă are posibilitatea de a micşora cu acordul operatorului economic cantitatea de bunuri, în cazul în care suma contractelor este mai mare decît valoare estimată a achiziției, pentru a se putea încadra în mijloacele financiare alocate, însă fără a efectua vreo schimbare în preţul unitar sau în alţi termeni şi condiţii ale ofertei şi ale documentelor de atribuire. (Vezi p. 40.1, Documentație standard bunuri).

Updated on December 27, 2018