1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Cum are loc decurgerea termenelor de clarificare și depunere a ofertelor, în cazul în care se contestă documentația de atribuire?

Cum are loc decurgerea termenelor de clarificare și depunere a ofertelor, în cazul în care se contestă documentația de atribuire?

Actualmente, până la dezvoltarea modulului contestații în sistemul M-tender, autoritatea contractantă, fie la notificarea ANSC, fie din proprie inițiativă, va extinde termenele de clarificare și de depunere a ofertelor, astfel încât să asigure un temen suficient pentru soluționarea contestației și asigurarea desfășurării procedurii. Aceasta este doar o recomandare în scopul evitării riscului anulării procedurii și repetarea acesteia. Recomandare Operatorilor Economici: Sunt unele situații care pot fi clarificate cu AC și doar dacă AC nu răspunde la clarificări sau răspunsul nu este pertinent, atunci OE este în drept să depună o contestație în temenii prevăzuți în acest sens: în temen de 10 zile de la luarea la cunoștință cu actul pe care îl contestă OE. (Vezi Art. 83, Legea 131/15).

Updated on December 21, 2018