1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. Cum de procedat în cazul în care în darea de seamă sunt solicitate mai multe forme de garanție, iar în fișa de date a achiziției doar una?

Cum de procedat în cazul în care în darea de seamă sunt solicitate mai multe forme de garanție, iar în fișa de date a achiziției doar una?

În darea de seamă sunt descrise formele garanțiilor care pot fi solicitate de către autoritatea contractantă și este specificat că operatorul economic va prezenta garanția conform datelor din fișa de date a achiziției. Astfel, operatorul economic trebuie să prezinte forma de garanție specificată în fișa de date a achiziției.

Recomandare pentru autoritatea contractantă: Este recomandat autorităților contractante de a specifica în fișa de date a achiziției toate formele legale de garanție, astfel încât să elimine orice barieră pentru operatorii economici care doresc să participe la procedura de achiziție.

Recomandare pentru operatorul economic: În cazul în care o autoritate contractantă a solicitat o singură formă a garanției pentru ofertă sau de bună execuție, este recomandat operatorilor economici să solicite autoritate contractantă să includă toate formele de garanție legale. Aceasta se face ușor în rubrica ”Întrebări de clarificare”. Dacă nu a fost solicitată clarificarea formei garanției și operatorul economic a prezentat o altă formă de garanție decât cea specificată în fișa de date a achiziției, operatorul economic riscă să fie respins.

Updated on July 21, 2020