1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (Mtender).

Hotărârea Guvernului nr. 986 din 10.10.2018 cu privire la aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (Mtender).

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=377585

Updated on March 13, 2019