1. Principala
  2. Întrebări LP 131/15
  3. La desemnarea câștigătorului este nevoie de procesul-verbal de evaluare a grupului de lucru. Dacă da el este generat de sistem?

La desemnarea câștigătorului este nevoie de procesul-verbal de evaluare a grupului de lucru. Dacă da el este generat de sistem?

Procesul-verbal este necesar să fie întocmit de către grupul de lucru. Nu este generat automat de sistem.

Updated on December 21, 2018