1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Ordinul nr. 174 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de servicii publicat în MO nr. 396-397 din 12.10.2018.