1. Principala
  2. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
  3. МИНИСТЕРСКИЕ И ВЕДОМСТВЕННЫЕ АКТЫ
  4. Ordinul nr. 175 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (COP) publicat în MO nr. 396-397 din 12.10.2018.
  1. Principala
  2. LEGISLAȚIE
  3. ACTE MINISTERIALE ȘI DEPARTAMENTALE
  4. Ordinul nr. 175 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii prin cererea ofertelor de prețuri (COP) publicat în MO nr. 396-397 din 12.10.2018.