1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Ordinul nr. 176 din 05.10.2018 cu privire la aprobarea Documentației standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări publicat în Monitorul oficial nr. 396-397 din 12.10.2018.