1. Principala
  2. Hotărâri de Guvern/Ordine ale Ministerului Finanțelor
  3. Ordinul nr. 36 din 21 februarie 2019 a Ministerului Finanțelor privind modificare Ordinului MF nr. 193 din 27 noiembrie 2018 cu modificările ulterioare, cu privire la înregistrarea contractelor de achiziții publice de către trezoreriile regionale.