1. Principala
  2. Ghid tehnic pentru Furnizori ( Operatori Economici )
  3. 12. Semnarea documentelor cu semnătură electronică

12. Semnarea documentelor cu semnătură electronică

Documentele încărcate de Dvs. pentru participarea la tender trebuie să fie semnate electronic. Pentru semnare, puteți folosi site-ul msign.gov.md sau aplicația Moldsign Desktop Suite. Se recomandă să încărcați documente în format PDF.

Cadrul legal: Legea 131 / 2015 Art 33 punctul i) pe ofertele electronice este aplicată semnătura electronică.

Hotarîrea nr. 986 din 10.10.2018 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de ținere a Registrului de stat al achizițiilor publice format de Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” (MTender)
– punctul 83. Operatorii SIA RSAP (MTender) și ai PEA vor asigura verificarea faptului ca pe documentele electronice care constituie oferta și contractele de achiziții publice să fie aplicată semnătura electronică validă.
– punctul 105. Depunerea ofertei finale este precedată în mod obligatoriu de semnarea electronică și criptarea acesteia.

Updated on October 20, 2020